Detská podporná skupina pre deti prechádzajúce rozvodom rodičov

Ak problémy v manželstve pretrvávajú dlhodobo a sú neriešené stane sa, že manželstvo sa rozpadá, niekedy sa skončí rozvodom.  Veľa rodičov sa domnieva, že deti nevnímajú, čo sa doma deje. Deti sú však na každú zmenu veľmi citlivé, vnímajú dusnú atmosféru medzi rodičmi, aj keď nie sú pri hádkach prítomné. Následkom toho sa u mnohých detí prejavia rôzne symptómy. Môžu byť zlostné a v opozícii, alebo tiché a smutné, mnohé sa snažia správať vzorne a nezaťažovať svojimi problémami rodičov. Ich vnútorná rovnováha je narušená, čo vyúsťuje v problémy so spánkom, koncentráciou alebo jedlom, u niektorých sa môžu objaviť psychosomatické problémy.

Skupina pre deti je zameraná na sprevádzanie dieťaťa témami, ktoré súvisia s rozpadom rodiny.

Spôsob realizácie: Stretnutia 1x týždenne, 90 minút, 10 stretnutí

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.