Dotyková terapia

Výhody terapie

Všetci sa rodíme s  hlbokou potrebou telesného kontaktu – je to hlad po dotyku, ktorý žiadne množstvo jedla, ani iná látka nemôže uspokojiť. Dotyky majú zásadný životný význam pre dieťa. Dávajú mu pocit tepla, istoty, lásky, posilňujú citové puto k  matke aj k  otcovi. Masáž je spôsobom dotykovej komunikácie, kedy môžeme dieťaťu poskytnúť pomoc a upokojovanie vo vzájomnej príjemnej interakcii.

Dotyky majú zásadný životný význam pre dieťa. Práve vďaka terapeutickému účinku dotykov je dotyková terapia súčasťou práce s rodičmi, ktorí sa chcú dostať bližšie k svojmu dieťaťu. Či už ide o adaptačné, výchovné problémy alebo starostlivosť o výnimočné deti.
Dotýkať sa znamená dostať dôveru, odovzdať ju a nadviazať s dieťaťom komunikáciu, čo môže byť v problémových situáciách barličkou pri hľadaní cesty k sebe.  Detské masáže obohacujú vzájomné fyziologické, socio-emocionálne a telesno-duchovné spojenie masírovaného dieťaťa aj rodiča. 

Postupy terapie

Terapia dotykom je vhodná pre

  • pre deti zdravé aj zdravotne znevýhodnené,
  • pre „živé, neposedné“ deti, 
  • rodičov detí obdarených inakosťou,
  • rodičov detí s ťažkosťami v komunikácii,
  • deti, ktoré prežili ťažké a smutné udalosti,
  • rodičov, ktorí chcú zlepšiť svoj vzťah s dieťaťom,
  • začínajúcich rodičov,
  • adoptívnych, pestúnskych a profesionálnych náhradných rodičov.

Sú vhodné pre všetky vekové kategórie detí, 

Sedenie trvá približne 45-50 min a prebieha v dohodnutých – najčastejšie týždenných intervaloch. Dĺžka trvania terapie závisí na charakteru daných problémov a individuálnych potrebách dieťaťa.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.