EFEKTÍVNE UČENIE CUDZÍCH JAZYKOV

EFEKTÍVNE UČENIE CUDZÍCH JAZYKOV

POČET STRETNUTÍ: 1 stretnutie (2 vyučovacie hodiny) snímanie učebného štýlu, pamäťových schopností + 1 vyhodnocovacie stretnutie (individuálne konzultácia výsledkov s každým študentom)

VEK:  odporúčame pre 1. – 3. ročník SŠ

CIEĽ: skvalitniť proces učenia sa cudzieho jazyka u študenta cez poznanie učebného štýlu, pamäťových schopností, naučiť sa stratégie efektívneho učenia sa cudzích jazykov a nadobúdania poznatkov ako prevencia preťaženia z mechanického učenia a rozvoja porúch v oblasti učenia.

OBSAH: aktivita určená na zistenie učebného štýlu, schopnosť pamätať si naučené slová, aktivity zamerané na spoznanie efektívnych stratégii a zdrojov pri učení sa cudzích jazykov, poukázanie na dôležitosť správneho plánovania a realizovania úloh, učenia.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.