EFEKTÍVNE UČENIE

EFEKTÍVNE UČENIE

POČET STRETNUTÍ: 2 stretnutia/ 1 stretnutie (2 vyučovacie hodiny)  + 1 vyhodnocovacie stretnutie (individuálne konzultácia výsledkov s každým študentom)

VEK:  odporúčame pre 1. – 3. ročník SŠ

CIEĽ: skvalitniť proces učenia študenta cez poznanie osobného štýlu učenia, porozumieť a naučiť sa stratégie efektívneho učenia a nadobúdania poznatkov ako prevencia preťaženia z mechanického učenia

OBSAH: aktivity určené na zistenie osobného štýlu učenia, aktivity na spoznanie efektívnych stratégii pri učení, identifikovanie silných a slabých stránok pri učení.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.