Fyzioterapia

V rámci SCŠPP ide o ambulantnú individuálnu pohybovú rehabilitáciu. Všetky aktivity pohybovej terapie vychádzajú z odbornej funkčnej diagnostiky pohybového systému dieťaťa a sú prispôsobené jeho individuálnym schopnostiam a potrebám. Venujeme pozornosť aj prepájaniu informácií s odbornými lekármi, prípadne trénerom, psychológom a špeciálnym pedagógom.

Vyšetrenie zahŕňa kompletnú anamnézu, rozhovor s klientom, resp. zákonným zástupcom, ktorý opisuje zdravotné ťažkosti. Dôležité je priniesť so sebou zdravotnú dokumentáciu, prípadne správy z odborných lekárskych vyšetrení (neurológ, ortopéd a pod.).

Funkčná diagnostika pohybového systému fyzioterapeutkou pomáha identifikovať stav pohybového aparátu, kondíciu a prípadné pohybové problémy dieťaťa. Po absolvovaní diagnostického vyšetrenia sa vyhotoví záznam obsahujúci výstupné informácie z vyšetrenia, zhodnotenie stavu pohybového aparátu dieťaťa a návrh fyzioterapeutickej terapie.

Ako diagnostické metódy sú využívané:

 • goniometrické vyšetrenie
 • vyšetrenie oslabených a skrátených svalov
 • diagnostika chodidla
 • hodnotenie a testovanie zmien zakrivenia chrbtice v sagitálnej a frontálnej rovine – zhodnotenie skoliózy a hyperkyfózy
 • funkčné hodnotenie postúry
 • vyšetrenie hypermobility
 • vyšetrenie pohybových stereotypov
 • testovanie úchopu dieťaťa
 • svalový test na zhodnotenie lézie tvárového nervu

 

Využívané terapeutické metódy:

 • masáž – klasická, reflexná, relaxačná
 • mäkké techniky
 • postizometrická relaxácia na skrátené svaly, strečing
 • dýchacia gymnastika
 • cievna gymnastika
 • cvičenie v uzavretom a otvorenom kinematickom reťazci
 • cvičenia s využitím prvkov Bobathovej a Kabatovej metodiky
 • Kaltenbornova metodika
 • spinálne cvičenia
 • Klappova metodika
 • senzomotorický tréning
 • jogové cvičenia
 • rovnomerné posilňovanie svalového aparátu a kondície,
 • dychové, relaxačné cvičenia
 • aktivity zamerané na riešenie individuálnych pohybových problémov dieťaťa.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.