Intervenčné programy pre deti s poruchou autistického spektra

Výhody terapie

Programy sú zamerané na riešenie ťažkostí vznikajúcich v súvislosti s poruchou autostického spektra. Primárne je riešenie problému, ktorý dieťaťu a rodine spôsobuje najväčšie prekážky v bežnom živote. Intervencia je uspôsobená v súlade s individualitou dieťaťa, vychadza z jeho vývinovej úrovne a zároveň rešpektuje jeho záujmy.

Postupy terapie

V programoch sú primárne využívané prvky ABA terapie. V prípade nehovoriacich detí sú kombinované s logopedickou intervenciou a hľadaním vhodného komunikačného kanálu. U detí s oslabenou výdržou a schopnosťou koncentrácie sú prvky ABA terapie obohatené o učenie rešpektovania zadaných hraníc a výdrži pri práci. Program je vhodné využívať v rannom vek dieťaťa, v neskoršom veku je ho možné taktiež modifikovať a prispôsobiť dieťaťu. Potrebná je prvá konzultácia, od ktorej sa ďalej bude odvíjať zostavenie programu ako takého, ale aj delegovanie na konkrétneho odborníka.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.