Jednou nohou na zemi, druhou v krajine snov – skupinové terapie zamerané na nácvik pozornosti

Skupinové terapie s názvom Jednou nohou na zemi, druhou v krajine snov sú súborom stretnutí, zameraných na nácvik pozornosti, pričom hlavným cieľom je zlepšenie selektívnej pozornosti, oscilácie a eliminácia fluktuácie pozornosti, ktorá má negatívny dopad na jej zameriavanie.

Cieľ: Včasné vyhľadávanie a predchádzanie vývinových porúch pozornosti a pracovného tempa. Súčasťou skupinových terapií je tréning pozornosti žiakov, zacielený na zlepšenie koncentrácie pozornosti na vyučovaní. Oslabenia pozornosti v škole vedú k zníženým výkonom v učení, čo má za následok stratu motivácie učiť sa, nechuť chodiť do školy, dieťa sa tak môže stať chronicky neúspešným žiakom. Možnosť konzultácie s rodičmi, následne návrh efektívnych krokov k optimalizácii výkonov žiaka.

Skupinová terapia je vhodná najmä pre: 

  • žiakov s poruchou aktivity a pozornosti,
  • žiakov s pomalým psychomotorickým tempom,
  • žiakov, ktorí majú ťažkosti so sústredením sa,
  • žiakov s vysokou chybovosťou pri časovo obmedzených úlohách.

Skupinová terapia s názvom „Jednou nohou na zemi, druhou v krajine snov“ má široké využitie pre žiakov vo veku od šesť do trinásť rokov.

Realizácia: Skupinové terapie sa realizujú skupinovou formou (3-4 deti). Stretnutia prebiehajú raz týždenne počas 90 minút v priestoroch SCŠPP.

Odborníci:

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.