KEĎ FARBY PRACUJÚ – „Techniky artefiletiky“

Artefiletika je vo svojej podstate reflexívnou, tvorivou a zážitkovou edukáciou, ktorá vychádza z vizuálnej kultúry najmä výtvarného umenia alebo iných expresívnych kultúrnych prejavov – dramatických, hudobných, tanečných. Artefiletické ponímanie je teda špecifická metóda, ktorá prijíma niektoré metódy, techniky i ciele z arteterapeutickej praxe. Stavia na zážitkovom poznávaní človeka a umožňuje rozvoj emotívnej, sociálnej i tvorivej stránky žiakovej osobnosti.

Artefiletické techniky pomáhajú rozvíjať sociálne, emocionálne a komunikačné kompetencie u detí a žiakov. Učia žiakov vyjadriť svoje pochybnosti, pocity nespokojnosti, strachu, hnevu. Posilňuje sa u žiakov komunikácia, kooperácia, ocenenie, podpora, empatia, spoločné zdieľanie, tvorivosť, relaxácia. Predmetom artefiletiky je osobnostný rozvoj prostredníctvom expresívnych a zážitkových metód i techník. Vďaka tomu, že podporuje realistické postoje k sebe, druhým ľuďom i okolitému svetu, rozvíja sociálne zručnosti vrátane komunikácie, zvyšuje citovú odolnosť, môže participovať na prevencii duševných i sociálnych problémov.

Program prebieha raz týždenne počas 45 min v priestoroch nášho centra. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.Skupinový program bude otvorený v závislosti od počtu prihlásených detí.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.