KOĽKOREČÍ VIEŠ, TOĽKOKRÁT SI ČLOVEKOM – Efektívne učenie cudzích jazykov

KOĽKOREČÍ VIEŠ, TOĽKOKRÁT SI ČLOVEKOM – Efektívne učenie cudzích jazykov

POČET STRETNUTÍ: 1 stretnutie (2 vyučovacie hodiny) snímanie učebného štýlu, pamäťových schopností + 1 vyhodnocovacie stretnutie.(Vyhodnocovacie stretnutie pre žiakov  5.-7. ročník – možnosť konzultácie s rodičom pre porozumenie štýlu učenia dieťaťa a zefektívnenie možnosti učenia sa s dieťaťom. Vyhodnocovacie stretnutie pre 8-9 ročník – individuálne s každým žiakom pre oboznámenie sa so svojim štýlom učenia a zefektívnenie učenia sa)

VEK: odporúčame pre 5. – 9. ročník ZŠ

CIEĽ: skvalitniť proces učenia sa cudzieho jazyka u žiaka – cez poznanie učebného štýlu, pamäťových schopností, naučiť sa stratégie efektívneho učenia sa cudzích jazykov a nadobúdania poznatkov ako prevencia preťaženia z mechanického učenia a rozvoja porúch v oblasti učenia.

OBSAH: aktivita určená na zistenie učebného štýlu, schopnosť pamätať si naučené slová, aktivity zamerané na spoznanie efektívnych stratégii a zdrojov pri učení sa cudzích jazykov, poukázanie na dôležitosť správneho plánovania a realizovania úloh, učenia.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.