Kupoz

KUPOZ je program vytvorený klinickou psychologičkou PhDr. Pavlou Kuncovou. Je určený pre deti s ADHD, pre deti pomalé, neurotické a dyslektické (vhodné aj pre deti s hraničným intelektom) vo veku 8 – 12 rokov. Tento program rozvíja zrakové a sluchové vnímanie, zrakovú a sluchovú pamäť, schopnosť koncentrácie pozornosti, vyjadrovacie schopnosti, logické myslenie, posilňuje sociálne a emotívne cítenie, vzťah medzi rodičom a dieťaťom.

Program KUPOZ umožňuje:
– zrýchlenie psychomotorického (pracovného) tempa,
– ustálenie pozornostného výkonu,
– zlepšenie komunikácie medzi dieťaťom a rodičom,
– stanovenie pravidelného pracovného režimu,
– zlepšenie emocionálneho naladenia a zmena prístupu k práci,
– zážitok úspechu a zvýšenie vedomia vlastnej ceny u dieťaťa,
– odbúranie časového stresu, celkové zlepšenie školského výkonu.

Postupy terapie
Realizuje ho terapeut v spolupráci s rodičom a dieťaťom. Rodič pracuje s dieťaťom denne (15 – 20 min) po dobu 15 týždňov pod vedením terapeuta (psychológa a alebo špeciálneho pedagóga).
V dohodnutom časovom intervale dochádza dieťa s rodičom k terapeutovi na kontrolu a zhodnotenie tréningu, na usmernenie rodiča v ďalších postupoch a na konzultáciu prípadných problémov. Pre úspešnosť programu je nevyhnutná ochota rodiča pracovať s dieťaťom každý deň.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.