LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

FORMA: individuálna

POČET STRETNUTÍ: 1 stretnutie s dieťaťom, 1 stretnutie s rodičom

VEK: všetky vekové kategórie

CIEĽ: Skríningové vyšetrenie sa zameriava na zisťovanie úrovne jazykovej kompetencie dieťaťa. Krátkymi a jednoduchými úlohami odborník vyšetrí jednotlivé jazykové roviny a určí, či je alebo nie je prítomná narušená komunikačná schopnosť.

Zákonný zástupca obdrží správu s hodnotením jazykových oblastí spolu s odporúčaniami domácich cvičení či logopedickej terapie.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.