Máme dieťa so sluchovým postihnutím a čo ďalej?

„Isté veci sú také dôležité, že človek ich musí  objaviť sám.“  (Paulo Coelho)

Seminár určený pre rodičov, ktorí chcú bližšie spoznať svoje dieťa, chcú nahliadnuť do jeho potrieb, porozumieť jeho prejavom a rozšíriť si obzor informácií o svojom dieťati s poruchou sluchu. Cez teoretické poznatky o poruchách sluchu, príčinách, možnostiach vyšetrení sa prenesieme k praktickým zručnostiam, ukážeme si rôzne aktivity, ako môžeme pracovať s dieťaťom v domácom prostredí, budeme pracovať s denníkom, ukážeme si kompenzačné a komunikačné pomôcky.

Pohovoríme si o tímovej spolupráci odborníkov (pediater, foniater, surdopéd, logopéd a psychológ) a o formách komunikácie s dieťaťom. Poinformujeme sa o možnostiach vzdelávania vašich detí a o možnostiach sociálnej podpory. Stretnutia budú dynamické, budeme prepájať teóriu s praxou. Formou diskusie či prezentácie budeme spoznávať prirodzené prostredie vás a vašich detí.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.