Máme doma predškoláka

„Keď sa učíš preto, aby si si zapamätal, zabudneš. Keď sa učíš preto, aby si porozumel, zapamätáš si.“

Máte doma predškoláka? Chcete ho čo najlepšie pripraviť do školských lavíc? Chýba Vám však inšpirácia a rozmýšľate na čo všetko by ste sa mali presne zamerať? Ak ste odpovedali na otázky ÁNO, potom je nami ponúkaný súbor seminárov pre Vás možnosťou ako Vašim predškoláčikom pomôcť.

Ponúkame Vám súbor odborných seminárov, na ktorých sa spoločne pozrieme na jednotlivé oblasti, ktoré by malo Vaše dieťa pri nástupe do školy ovládať.

Oblasti a schopnosti, na ktoré sa v rámci seminárov zameriavame sú:

  • jemná motorika, grafomotorika
  • pozornosť
  • pamäť
  • matematické predstavy
  • fonematické uvedomovanie
  • reč a celkový verbálny prejav
  • seba obslužné činnosti
  • podpora emočného rozvoja dieťaťa
  • škola chrbta

Spôsob realizácie: Semináre realizujeme v priestoroch SCŠPP. Maximálny počet rodičov je 10. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať a termíny seminárov Vám oznámime. Dĺžka stretnutia je 60 minút stretnutia je vyhradený na 60. Na stretnutí dostanete pracovné listy, ktoré s deťmi môžete robiť denne približne 15 minút, aby tak došlo k upevňovaniu jednotlivých schopností.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.