NA UČENIE S FILIPOM – Efektívne učenie

NA UČENIE S FILIPOM – Efektívne učenie

POČET STRETNUTÍ: 1 stretnutie (2 vyučovacie hodiny) snímanie štýlu učenia + 1 vyhodnocovacie stretnutie.(Vyhodnocovacie stretnutie pre žiakov  5.-7. ročník – možnosť konzultácie s rodičom pre porozumenie štýlu učenie dieťaťa a zefektívnenie možnosti učenia sa s dieťaťom. Vyhodnocovacie stretnutie pre 8-9 ročník – individuálne s každým žiakom pre oboznámenie sa so svojim štýlom učenia a zefektívnenie učenia sa)

VEK: odporúčame pre 5. – 9. ročník ZŠ

CIEĽ: skvalitniť proces učenia žiaka – cez poznanie osobného štýlu učenia, porozumieť a naučiť sa stratégie efektívneho učenia a nadobúdania poznatkov ako prevencia preťaženia z mechanického učenia a rozvoja porúch v oblasti učenia.

OBSAH: aktivity určené na zistenie osobného štýlu učenia, aktivity upriamené na spoznanie efektívnych stratégii pri učení,identifikovanie silných a slabých stránok pri učení, diskusia na tému ako účinne pracovať s informáciami na internete.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.