NAUČME SA UČIŤ SA

Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie (FIE) je zážitková metóda, ktorá umožňuje rozvíjať potenciál človeka. Pravidelnou a systematickou prácou prinesie ľuďom obohatenie v oblasti kognitívnej, emocionálnej ako aj v oblasti poznávania. Program pozostáva z pracovných listov, ktoré sa delia na jednotlivé inštrumenty. Cieľom každého inštrumentu je obnovenie deficitných kognitívnych funkcií. Vychádza sa z princípu sprostredkovania, pri ktorom sa kladie dôraz na rozvoj reči.

Cieľová skupina:inštrumentálne obohacovanie má široké použitie pre osoby rôzneho veku či postavenia. Pomocou FIE sa dá rovnako dobre pracovať s jednotlivcom ako aj s menšou skupinou. Program môžu využívať deti, mladí, dospelí, ale aj seniori, ktorí majú záujem o sebarozvoj. Metóda je vhodná pre nadaných, pre handicapovaných, pre deti, ktoré majú ťažkosti s učením sa, či pre osoby impulzívne a ľahko vyrušiteľné.

Spôsob realizácie: Inštrumentálne obohacovanie prebieha raz týždenne počas 45 min v priestoroch nášho centra. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.