Oci, poď a kráčaj so mnou životom (nenahraditeľnosť otca v živote dieťaťa)

Rodina je nevyhnutným základom pre vývin harmonickej osobnosti dieťaťa. Tak ako vplyv matky na dieťa, rovnako aj vplyv otca má pri výchove svoju nezastupiteľnú úlohu. Otec má byť ten, kto učí dieťa vchádzať do sveta, do spoločnosti, učí dieťa zvládať iné životné situácie než matka, učí dieťa vyhrávať, prehrávať, prekonávať prekážky. V čom je špecifický vzťah otca a dcéra, resp. otca a syna, ako môžu rodičia vzájomne podporovať a posilňovať ich vzťah k deťom?

Termín:

05.02.2020 (streda) 15:30-17:00 v priestoroch SCŠPP  Rajec

06.02.2020 (štvrtok) 15:30-17:00 v priestoroch SCŠPP Žilina

17.02.2020 (pondelok) 15:30-17:00 v priestoroch SCŠPP Martin

Svoju účasť prosím potvrďte emailom na adresu www.scsppza.sk
Poplatok za účasť: 5eur.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.