ORIENTAČNÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ SCREENING

ORIENTAČNÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ SCREENING

POČET STRETNUTÍ: 1 stretnutie

VEK: 3 – 6 rokov

CIEĽ: screening sa zameriava na hodnotenie držania tela, úroveň pohybových schopností a včasné zistenie výskytu nepriaznivých zmien pohybového systému dieťaťa za účelom:

  • podpory zdravého vývinu dieťaťa (stav pohybového systému a úroveň pohybových schopností ovplyvňuje celkové prospievanie, správanie sa, reč a proces učenia sa dieťaťa)
  • zníženia rizika vzniku bolestí a problémov pohybového systému dieťaťa v budúcnosti.

OBSAH:

  • hodnotenie držania tela
  • vyšetrenie svalovej rovnováhy
  • posúdenie rozvoja hrubej a jemnej motoriky (vrátane grafomotoriky)
  • zhodnotenie výskytu možných nepriaznivých odchýlok pohybového systému
  • vyhodnotenie a individuálna konzultácia s rodičmi.

Rodičia obdržia správu s hodnotením jednotlivých oblastí spolu s odporúčaniami, podľa ktorých môžete oslabené oblasti rozvíjať v domácom prostredí.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.