„Poďme sa rozprávať“ – skupinové terapie zamerané na nácvik komunikačných zručností

Komunikácia je neodlúčiteľnou súčasťou života každého jedného z nás – v osobnom živote, pri vzdelávaní, či vo vzťahoch s druhými. Pokiaľ nie je komunikácia používaná vhodnou formou, môže byť zraňujúca. Skupinové terapie s názvom „Poďme sa rozprávať“ sú súborom stretnutí, zameraných na nácvik asertívnej komunikácie, v prostredí školy aj mimo nej, medzi žiakmi základných škôl. Na jednotlivých stretnutiach sa budeme spolu učiť, ako sa presadiť, nadviazať kontakt s okolím, ako ovládať svoj hnev, riešiť konflikty, či sa brániť proti vedomej manipulácii.

Cieľ: Tréning komunikácie je vhodný pre žiakov, ktorí pociťujú potrebu zlepšiť svoju odolnosť voči tlaku a dominancii druhých, stáť si za svojimi názormi, či získať kontrolu nad svojím životom v dôležitých situáciách.

Tréning komunikácie je vhodný najmä pre: 

  • žiakov s ťažkosťami v komunikácii,
  • žiakov, ktorí majú ťažkosti presadiť sa v kolektíve,
  • žiakov, ktorí sa chcú naučiť asertívne komunikovať.

Skupinová terapia s názvom „Poďme sa rozprávať“ má široké využitie pre žiakov vo veku od šesť do trinásť rokov.

Realizácia: Skupinové terapie sa realizujú skupinovou formou (3-4 deti). Stretnutia prebiehajú raz týždenne počas 90 minút v priestoroch SCŠPP.

Odborníci:

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.