Podporná stimulácia vývinu reči

Reč je základným dorozumievacím prostriedkom človeka s človekom a prostriedkom vzájomnej výmeny informácií v medziľudskej komunikácii. Vývin reči je jedným z najvýznamnejších vývinových prínosov pre dieťa. Cez získané jazykové schopnosti dieťa myslí, komunikuje, rieši problémy, triedi svet do kategórii. Preto je potrebná adekvátna stimulácia vývinu reči vzhľadom k veku dieťaťa a jeho individualite.

Termín:

14.01.2020 (utorok) 15:30-17:00 v priestoroch SCŠPP Žilina

22.01.2020 (streda) 15:30 -17:00 v priestoroch SCŠPP Rajec

29.01.2020 (streda) 15:30 – 17:00 v priestoroch SCŠPP Martin

Svoju účasť prosím potvrďte emailom na adresu www.scsppza.sk
Poplatok za účasť: 5eur.

Odborníci:

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.