POZORNE ČÍTAM A PÍŠEM – Depistáž

POZORNE ČÍTAM A PÍŠEM – Depistáž

POČET STRETNUTÍ: 2 stretnutia / 1 testovacie stretnutie + 1 vyhodnocovacie stretnutie

VEK: odporúčame pre 2. – 4. ročník ZŠ

CIEĽ: včasné vyhľadávanie a predchádzanie vývinových porúch učenia a pozornosti, identifikovanie silných a slabých stránok žiakov s cieľom nájsť efektívne kroky k elimináciimožných ťažkostí v učení spojených s narastajúcimi školskými požiadavkami.Možnosť konzultácie s rodičmi a učiteľmi.

OBSAH:

  • orientačné vyšetrenie pozornosti, písania a čítania,
  • sprostredkovanie výsledkov učiteľovi a rodičovi, návrh efektívnych krokov k optimalizácii výkonov žiaka.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.