Pozornosť

Pozornosť

 • Je Vaše dieťa pri učení nepozorné?
 • Vnímate, že jeho pozornosť a schopnosť sústrediť sa kolíše?
 • Počas učenia neobsedí, neustále sa vrtí?
 • Odbieha počas učenia k iným irelevantným témam?
 • Je ľahko ovplyvniteľný vonkajšími podnetmi?
 • Pri učení pôsobí duchom neprítomne?
 • Tempo práce je pomalé? Alebo naopak pracuje rýchlo a impulzívne?
 • Na učenie sa dokáže sústrediť maximálne 20 minút a následne potrebuje pohybovú aktivitu?
 • Problémy s pozornosťou sa odrážajú na neprimeraných reakciách v správaní?
 • Vo Vašej rodine prebieha rozvodové konanie a všimli ste si, že je Vaše dieťa menej sústredené?

Ako Vám vieme pomôcť?

 • Úvodná diagnostika odborníkom- psychológom
 • Úvodná diagnostika odborníkom – špeciálnym pedagógom/ logopédom
 • V prípade potreby odporúčané vyšetrenie ďalším odborníkom – neurológom, pedopsychiatrom
 • Konzultácia s rodičom k výsledkom diagnostiky
 • Vypracovanie správy a odporúčaní pre výchovno-vzdelávací proces

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.