PREVENCIA FAS/FASD (fetálny alkoholový syndróm)

PREVENCIA FAS/FASD (fetálny alkoholový syndróm)

POČET STRETNUTÍ: 2 stretnutia/  1 stretnutie (2 vyučovacie hodiny) + 1 vyhodnocovacie stretnutie (individuálne konzultácia výsledkov s každým študentom)

VEK: odporúčame pre 2. ročník SŠ

CIEĽ: sprostredkovať informácie a ovplyvniť tvorbu postojov k zdravému životnému štýlu, ukázať rozdiely zdravého životného štýlu a nezdravého životného štýlu, informovanosť ohľadom rizík vzniku FAS/FASD v bežnej populácií, výchova k zodpovednému a plánovanému rodičovstvu

OBSAH: Problém s užívaním alkoholických nápojov sa žiaľ i v dnešnej dobe stále vo veľkej miere dotýka mladých ľudí. Mladá generácia je i v súčasnosti nedostatočne informovaná o dopadoch užívania alkoholu počas tehotenstva na dieťa ako aj na samotný vzťah mladých rodičov. Program poukáže práve na konkrétne riziká a dopady súvisiace s toxickými účinkami alkoholu na vývoj mozgu v prenatálnom období, ako aj na osobitý spoločný život mladých ľudí.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.