Služba včasnej intervencie (ranná starostlivosť)

Služba včasnej intervencie (ranná starostlivosť)

Služba včasnej intervencie je poskytovaná rodine a dieťaťu s rizikovým vývinom alebo
zdravotným postihnutím vo veku od 0 do 7 rokov. Úlohou je poskytovať služby zamerané na podporu rodín s deťmi do 7 rokov, ktoré majú zdravotné postihnutie, alebo sú ohrozené vo vývine.

Cieľovou skupinou sú detí

  • deti  mentálnym postihnutím,
  • zrakovým postihnutím,
  • sluchovým postihnutím,
  • telesným postihnutím,
  • poruchami reči,
  • autizmom, viacnásobným postihnutím
  • s oneskoreným psychomotorickým vývinom

Ako vám vieme pomôcť?

Včasná intervencia je realizovaná hlavne v prirodzenom prostredí rodiny, má charakter tímovej spolupráce, ktorej súčasťou je rodina, a je zameraná na rodinu ako systém a celok. Včasnú intervenciu vnímame ako súbor možností pomoci a podpory orientovanej na rodinu a dieťa, vychádzajúci v ústrety ich potrebám, pričom v sebe zahŕňa: podporu vývinu dieťaťa, posilnenie kompetencií samotnej rodiny, podporu začlenenia rodiny a dieťaťa do spoločnosti.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.