SMELO DO ŠKOLY

Program podporujúci rozvoj školských zručností pre deti predškolského veku

Máte doma predškoláka a premýšľate o tom, ako ho najlepšie pripraviť na školu? Vnímate, že sú ešte nejaké oblasti, v ktorých má Vaše dieťa medzery a bolo by vhodné na nich pracovať a jednotlivé schopností viac a systematicky rozvíjať? Premýšľate nad tým, ako na to?

Ponúkame Vám program pre detí predškolského veku, formou skupinových stretnutí, na ktorých s deťmi dokážeme pravidelným precvičovaním podporiť rozvoj schopností a zručností, potrebných pre zvládnutie školských povinností. Dieťa má možnosť hravou formou zdokonaliť potrebné schopnosti a tak zažiť pocity úspechu a radosti pri jednom z najdôležitejších chvíľ života akým je VSTUP DO ŠKOLY!

Oblasti a schopnosti, na ktoré sa v rámci programu zameriavame sú:

  • jemná motorika, grafomotorika
  • pozornosť
  • pamäť
  • matematické predstavy
  • fonematické uvedomovanie
  • reč a celkový verbálny prejav
  • seba obslužné činnosti
  • škola chrbta
  • podpora emočného rozvoju

Spôsob realizácie: Stretnutia prebiehajú vo forme skupinových stretnutí v priestoroch SCŠPP. Skupinu tvorí tri až šesť detí predškolského veku. Termíny stretnutia sa dohadujú vopred s odborníkom, pričom čas jedného stretnutia je vyhradený na 45 minút s deťmi a približne na 15 minút s rodičmi, ktorí dostanú stručné informácie ako s dieťaťom pracovať v prostredí domova. Na každom stretnutí dostanete pracovné listy, ktoré s deťmi môžete robiť denne približne 15 minút, aby tak došlo k upevňovaniu jednotlivých schopností. Vhodné je absolvovať 10 skupinových stretnutí. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.