TEST ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

TEST ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

POČET STRETNUTÍ: 1 stretnutie s dieťaťom, 1 stretnutie s rodičom

VEK: 5 – 6 rokov

CIEĽ: Testy školskej zrelosti pomáhajú určovať vhodný začiatok zaškolenia, zorientovať sa vo vývine dieťaťa – nie len rozumovom ale aj emocionálnom či sociálnom vývine.  Počas stretnutia sa pozoruje aj správanie dieťaťa, jeho celkový postoj voči úlohám, pozornosť, procesy myslenia a vnímania, schopnosť zapamätávania si či veľmi dôležitý verbálny vývin.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.