Učenie a pamäť

Učenie a pamäť

  • Domáca príprava je namáhavá?
  • Dlho sa učíte a výsledky v škole nezodpovedajú vynaloženej námahe?
  • V škole zažíva vaše dieťa neúspech?
  • Má vaše dieťa problémy s pravopisom, čítaním či matematikou?
  • Má vaše dieťa problém so zapamätávaním si? Zabúda domáce úlohy?
  • Badáte na vašom dieťati ťažkosti so sústredením sa, pozornosťou?

Ako Vám vieme pomôcť?

  • Úvodná diagnostika odborníkom – psychológom
  • Úvodná diagnostika odborníkom – špeciálnym pedagógom/logopédom
  • Konzultácia k výsledkom diagnostiky
  • Vypracovanie správy a odporúčaní pre výchovno – vzdelávací proces

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.