V KRAJINE SLOV

V KRAJINE SLOV

POČET STRETNUTÍ: 4 stretnutí / 1 vyučovacia hodina

VEK:  4 – 5 rokov

CIEĽ: program umožňuje rozvíjať reč u detí, ktoré rozprávajú málo, posilniť porozumenie hovorenej reči, upraviť nesprávnu a nepresnú výslovnosť hlások materinského jazyka a zlepšiť porozumenie detských kníh a príbehov. Možnosť individuálnej konzultácie s rodičom každého dieťaťa.

OBSAH:

  • oromotorické cvičenia,
  • stimulácia porozumenia a zapamätania si zložitých viackrokových inštrukcií,
  • korekcia nesprávnej výslovnosti,
  • rozvoj slovnej zásoby,
  • kategorizácia a rozvoj grafomotoriky,
  • interaktívne čítanie.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.