Čítaná rozprávka a jej potenciál v terapii a vo výchove