Vyšetrenie školskej zrelosti

Vyšetrenie školskej zrelosti

Cieľom vyšetrenia školskej zrelosti je získať informácie o aktuálnych schopnostiach a zručnostiach dieťaťa, ktoré je potrebné, aby ovládalo ešte pred nástupom do základnej školy.

Jednotlivé schopnosti a zručnosti sú prediktorom úspešného zvládania školských povinností. V prípade, že má dieťa oslabenia vo viacerých oblastiach je nevyhnutné na ich oslabeniach pracovať, prípadne zvážiť odklad povinnej školskej dochádzky alebo zaškolenie dieťaťa v prípravnom ročníku základnej školy.

O vyšetrenie môže požiadať každý rodič, ktorý si nie je istý zaškolením svojho dieťaťa a to na základe individuálnej žiadosti alebo po odporúčaní školského zariadenia, v ktorom je realizovaný ZÁPIS dieťaťa do prvého ročníka ZŠ.

Medzi jednotlivé schopnosti, ktorých úroveň zisťujeme počas vyšetrenia školskej zrelosti sú:

 • kognitívne schopnosti
 • rečový prejav
 • grafomotorika a vizuomotorika
 • zrakové a sluchové vnímanie
 • matematické predstavy
 • osobnosť a emocionalita
 • sociálne prejavy a somatická stránka

Vyšetrenie začína vždy v čase, ktorý Vám bol určený. Je preto potrebné, aby ste nemeškali. Dieťa na vyšetrenie prichádza v sprievode zákonného zástupcu.

Na prvé stretnutie treba priniesť:

 • Zdravotný záznam dieťaťa, prípadne výpis zdravotného záznamu tých skutočností, ktoré môžu mať priamy súvis s aktuálnym problémom/ ťažkosťami dieťaťa
 • Korekčné pomôcky, ktoré klient/dieťa potrebuje (napr. Okuliare, načúvací prístroj,…)
 • Ak dieťa absolvovalo vyšetrenie v akejkoľvek odbornej ambulancii (psychologické, špeciálnopedagogické, logopedické, psychiatrické a iné), odporúčame priniesť  kópiu správy, v prípade poskytnutia originálu si výsledok prekopírujeme u nás
 • V niektorých prípadoch, je vhodné aby náš odborný pracovník kontaktoval aj školské zariadenie (MŠ), ktoré dieťa navštevuje

 

Rovnako na stretnutí zákonný zástupca hneď v úvode vypíše materiály ako sú:

 

Aby sa tento postup urýchlil ODPORÚČAME Vám vypísať potrebné materiály ešte pred realizáciou vyšetrenia.

Následne po ich vyplnení s Vami odborník prejde základné informácie o dieťati, vedie s Vami rozhovor a v prípade potreby Vám odpovedá na Vaše otázky.

Po úvodnom rozhovore začína samotné vyšetrenie školskej zrelosti s Vašim dieťaťom. Dieťa odchádza s odborným zamestnancom do testovej miestnosti, zatiaľ čo ho zákonný zástupca čaká na určenom mieste.

Vyšetrenie školskej zrelosti trvá približne 1 hodinu. Po jeho realizácii môže odborný zamestnanec zvážiť, či je potrebné absolvovať ešte ďalšie vyšetrenie, prípadne Vám povie aký ďalší postup je vhodný. Všetky možnosti riešenia problému sú samozrejme prebraté so zákonným zástupcom.

Odborný zamestnanec musí posúdiť stav dieťaťa KOMPLEXNE, po preskúmaní všetkých testových, zdravotných a dotazníkových materiálov.

Cieľom vyšetrenia je odporučiť Vášmu dieťaťu

 • odklad povinnej školskej dochádzky
 • prípadne zaškolenie v prípravnom ročníku pre deti s logopedickými problémami
 • alebo jeho zaškolenie v prvom ročníku základnej školy s potrebou korekcie jednotlivých čiastkových schopností a s rešpektovaním jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb

Ak rozmýšľate nad tým, kedy je vhodné zvážiť odklad povinnej školskej dochádzky, alebo rozmýšlate nad tým, čo by malo Vaše dieťa vedieť ešte pred nástupom do základnej školy, odporúčame Vám prečítať si článok: Školská zrelosť alebo čo všetko je potrebné aby Vaše dieťa vedelo do nástupu do prvého ročníka základnej školy. Kedy zvážiť odklad?

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.