Žiadosť o depistážnu / preventívnu činnosť

PRACOVISKO ŽILINA

Požiadajte o depistážnu / preventívnu činnosť pre deti a žiakov materských, základných alebo stredných škôl.

PRACOVISKO MARTIN

Požiadajte o depistážnu / preventívnu činnosť pre deti a žiakov materských, základných alebo stredných škôl.

PRACOVISKO RAJEC

Požiadajte o depistážnu / preventívnu činnosť pre deti a žiakov materských, základných alebo stredných škôl.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.