Žiadosť o pridelenie asistenta

PRACOVISKO ŽILINA

Požiadajte o odporúčanie  na pridelenie asistenta učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením.

PRACOVISKO MARTIN

Požiadajte o odporúčanie  na pridelenie asistenta učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením.

PRACOVISKO RAJEC

Požiadajte o odporúčanie  na pridelenie asistenta učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.