Image Alt

Mgr. Alžbeta Harušincová

Mgr. Alžbeta Harušincová

špeciálna pedagogička

Po ukončení štúdia špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave som nastúpila do tímu SCŠPP v Žiline na pozíciu špeciálnej pedagogičky. Počas štúdia som pracovala ako dobrovoľníčka v Autistickom centre Andreas v Bratislave, neskôr som pôsobila ako osobný asistent mladým ľuďom so zrakovým a telesným postihnutím. V poslednom ročníku svojho štúdia som absolvovala vzdelávanie v detskom hospici Plamienok. V SCŠPP sa zaoberám diagnostikou, rediagnostikou a terénnou činnosťou s deťmi a žiakmi s poruchami učenia, pozornosti a poruchami autistického spektra. Aktuálne som absolvovala vzdelávanie Inštrumentálne obohacovanie Reuvena Feuerstaina v Prahe.