Image Alt

Mgr. Lucia Davis

Mgr. Lucia Davis

fyzioterapeutka

Vyštudovala som magisterský stupeň fyzioterapie na FZO Prešovskej univerzity v Prešove. Prax som získala vo FN Hradec Králové v ČR a súkromnom rehabilitačnom centre pre deti v SR. Z doposiaľ absovovaných kurzov a seminárov: Kinesiotaping, Powerjoga, Nordic walking, Snoezelen, Komunikačná bedňa.  Moja práca fyzioterapeutky je pre mňa radosťou a pri každom dieťati uplatňujem individuálny prístup na základe jeho schopností a potrieb.  Pohybové zážitky dieťaťa ovplyvňujú jeho osobnosť, emócie ale aj proces učenia, preto má pohyb a jeho vývoj významnú úlohu v jeho živote.