Vitajte v

Aktuality

Našou úlohou je zabezpečenie odbornej starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelavacími potrebami a deti so zdravotným znevýhodnením. Poskytovať pomoc v procese ich integrácie do spoločnosti v spolupráci s rodičmi, školou, odbornými lekármi a socialnými pracovníkmi. Svoju činnosť zabezpečujeme diagnostickými, rehabilitačnými, poradenskými a metodickými službami formou ambulantnej a terénnej starostlivosti. Zameriavame sa na deti od narodenia až do ukončenia jeho školskej dochádzky.

Odborné činnosti ktorým sa venujeme:

Naša spoločnosť pôsobí na 3 pracoviskách:

OTVÁRACIE HODINY

Sme tu pre vás od pondelka do piatku od 08:00 hod. do 16:00 hod. a v sobotu a mimo pracovnú dobu na požiadanie.

ŽIADOSŤ O VYŠETRENIE

Vyplňte nasledujúcu žiadosť o vyšetrenie, my Vás budeme kontaktovať. Nezabudnite prosím uviesť kontaktné údaje.

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

Psychologické poradenstvo, špeciálno-pedagogické poradenstvo, logopedické poradenstvo

  Dohľad nad ochranou osobných údajov  (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679)
  vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA:
  p. PhDr. Jana Hašíková 
  emailový kontakt [email protected], na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

  POVEDALI O NÁS

  SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH