Vitajte v

Čo ponúkame

Voľba povolania

Poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie a somatizácie

Oneskorený vývin, jemná a hrubá motorika

Sluchové a zrakové postihnutie

Autizmus

Reč

Učenie a pamäť

Správanie

Aktuality

07.10.2019 – MŠ Obrancov mieru, Rajec, skupinový program (pracovisko Rajec)

Uverejnené:

08.-9.10.2019 – vzdelávanie zamestnancov Vplyv raného detstva na vývin mozgu dieťaťa, IRT Martin

Uverejnené:

9.10.2019 – MŠ Terchová, skupinové programy (pracovisko Žilina)

Uverejnené:

10.10.2019 – MŠ Divinka, skupinové programy (pracovisko Žilina)

Uverejnené:

10.10.2019 – vzdelávanie zamestnancov: Kresba domov-projektívny terapeutický nástroj , IRT Martin

Uverejnené:

OTVÁRACIE HODINY

Sme tu pre vás od pondelka do piatku od 08:00 hod. do 16:00 hod. a v sobotu a mimo pracovnú dobu na požiadanie.

ŽIADOSŤ O VYŠETRENIE

Vyplňte nasledujúcu žiadosť o vyšetrenie, my Vás budeme kontaktovať. Nezabudnite prosím uviesť kontaktné údaje.

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

Psychologické poradenstvo, špeciálno-pedagogické poradenstvo, logopedické poradenstvo
Dohľad nad ochranou osobných údajov  (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679)
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA:
p. PhDr. Jana Hašíková 
emailový kontakt [email protected], na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Menu