Vitajte v

Čo ponúkame

Voľba povolania

Poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie a somatizácie

Oneskorený vývin, jemná a hrubá motorika

Sluchové a zrakové postihnutie

Autizmus

Reč

Učenie a pamäť

Správanie

Aktuality

20.-21.05.2019 – MŠ Furdeka, Martin, rodičovské združenie (pracovisko Martin)

Uverejnené:

21.05.2019 – MŠ Sovička, Žilina – konzultácie k logopedickej depistáži (pracovisko Rajec)

Uverejnené:

21.05.2019 Konzultácie k Fyzio. screeningu KSŠ Rajec v priestoroch SCŠPP (pracovisko Rajec)

Uverejnené:

22.05.2019 MŠ Kunerad – konzultácie ku skupinovým programom (pracovisko Rajec)

Uverejnené:

22.05.2019 MŠ Krasňany -konzultácie k fyzio.screeningu (pracovisko Žilina)

Uverejnené:

OTVÁRACIE HODINY

Sme tu pre vás od pondelka do piatku od 08:00 hod. do 16:00 hod. a v sobotu a mimo pracovnú dobu na požiadanie.

ŽIADOSŤ O VYŠETRENIE

Vyplňte nasledujúcu žiadosť o vyšetrenie, my Vás budeme kontaktovať. Nezabudnite prosím uviesť kontaktné údaje.

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

Psychologické poradenstvo, špeciálno-pedagogické poradenstvo, logopedické poradenstvo
Dohľad nad ochranou osobných údajov  (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679)
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA:
p. PhDr. Jana Hašíková 
emailový kontakt [email protected], na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Menu