Vitajte v

Čo ponúkame

Voľba povolania

Poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie a somatizácie

Služba včasnej intervencie (ranná starostlivosť)

Sluchové a zrakové postihnutie

Autizmus

Reč

Učenie a pamäť

Správanie

Aktuality

24.01.2020 – Deň komplimentov

Uverejnené:

27.01.2020 – Gymnázium Rajec, Rajec, konzultácie (pracovisko Rajec)

Uverejnené:

27.01.2020 – MŠ Rosina, Rosina, skupinové programy (pracovisko Rajec)

Uverejnené:

28. 01.2020 – MŠ Dobrý Pastier, vyhodnotenie logopedickej depistáže (pracovisko Žilina)

Uverejnené:

28.01.2020 – MŠ Ďurčiná, Ďurčiná, skupinové programy (pracovisko Rajec)

Uverejnené:

OTVÁRACIE HODINY

Sme tu pre vás od pondelka do piatku od 08:00 hod. do 16:00 hod. a v sobotu a mimo pracovnú dobu na požiadanie.

ŽIADOSŤ O VYŠETRENIE

Vyplňte nasledujúcu žiadosť o vyšetrenie, my Vás budeme kontaktovať. Nezabudnite prosím uviesť kontaktné údaje.

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

Psychologické poradenstvo, špeciálno-pedagogické poradenstvo, logopedické poradenstvo
Dohľad nad ochranou osobných údajov  (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679)
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA:
p. PhDr. Jana Hašíková 
emailový kontakt [email protected], na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Menu