Hry a aktivity pre rozvoj bilaterálnej integrácie III.

Hry a aktivity pre rozvoj bilaterálnej integrácie III.

Aktuality, Blog
Pripravili sme pre Vás ďalšie pokračovanie videa o bilaterálnej stimulácii z našej dielne!
Tento krát sme sa zamerali na jej tréning v spojitosti s jemnou motorikou. 

Náš mozog je rozdelený na ľavú a pravú hemisféru, pričom ľavá hemisféra je známa zodpovednosťou za funkcie ako je kritické myslenie, riešenie problémov či reč. Pravá hemisféra zas zodpovedá za predstavivosť, emócie, kreativitu, či zrakové a priestorové vnímanie.
Avšak, aby nervová sústava fungovala správne, je nutné prepojenie oboch hemisfér, tj. aby došlo k BILATERÁLNEJ INTEGRÁCII!
Prepojenie hemisfér a ich vzájomná spolupráca, má zásadný dopad na celkový vývin dieťaťa. V ktorých oblastiach je dôležitá?

              • jazykový vývin
              • emočný vývin
              • kognitívny vývin
              • sociálny vývin

Bližšie informácie nájdete v našom predošlom článku, Bilaterálna integrácia – Ktorá strana mozgu dominuje u Vášho dieťaťa?