Dana Palušová

Dr. Dana Palušová

canisterapeutka

Kontaktujte nás

    Niečo o mne

    Po štúdiu UVL v Košiciach som spolu s manželom vybudovala kliniku v Žiline, kde som pracovala 12 rokov ako všeobecná lekárka. Počas mojej praxe som si začala viac a viac uvedomovať liečivé účinky psa na človeka, toto poznanie mi dalo nové smerovanie a po ročnom výcviku som sa začala venovať canisterapii. Založila som  Detské centrum Havino, ktoré sa ako prvé na Slovensku venuje canisterapii pre najmenších. Počas mojej práce s deťmi a ich rodičmi som začala čoraz viac vnímať dôležitosť  vzťahovej väzby pri formovaní osobnosti dieťaťa  a to ma priviedlo k štúdiu rodinnej terapie zameranej na attachment a následne k štúdiu terapie hrou a filialnej terapie. Som absolventkou mnohých kurzov, ktoré mi pomohli priblížiť sa k svetu detí, porozumieť ich vývinu od prenatálneho obdobia až do dospievania. Som lektorka detskej masáže, venujem sa kraniosakrálnej terapii a zaujíma ma význam dotyku a jeho blahodarný vplyv na ľudsky organizmus. Dosiahla som bod, kde je moja práca koníčkom a koníček prácou.