Dominika Domanická

Dominika Domanická

administratívny pracovník, začínajúci terénny pracovník

Niečo o mne

V roku 2006 som ukončila štúdium na gymnázium. Pokračovala som štúdiom na pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa. Nastúpila som na pozíciu administratívnej pracovníčky, neskôr vedúcej oddelenia a manažérky. Popri rodičovskej dovolenke  od roku 2017 som opäť začala študovať na vysokej škole, ako externá študentka predškolskej a elementárnej pedagogiky.

Špeciálne kvalifikácie, školenia

23.6.2010 som absolvovala školenie AC Manager v Trenčíne. V auguste 2020 som absolvovala vzdelávanie s názvom Krízová intervencia v Žiline. V SCŠPP Rajec pracujem na pozícii administratívnej a terénnej pracovníčky, kde môžem využívať doposiaľ nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a rozvíjať ich ďalej. Bude ma tešiť, keď sa klienti v našom centre budú cítiť príjemne, a zároveň budú vnímať profesionálny prístup.