Mgr. Darja Bosíková

Mgr. Darja Bosíková

psychologička

Kontaktujte nás

    Niečo o mne

    V roku 2016 som ukončila štúdium jednoodborovej psychológie na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas štúdia som absolvovala prax na psychiatrickom oddelení v Trenčíne, kde som pracovala s mládežou aj dospelými. Následne som absolvovala absolventskú prax v resocializačnom stredisku.  Pracovala som ako psychologička pre výchovné opatrenia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde som  sa intenzívne venovala práci s deťmi a s ich rodičmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Od júna 2017 pracujem v SCŠPP ako psychologička, venujem sa psychodiagnostike detí, poradenstvu pre rodičov, práci v teréne a terapeutickej činnosti. Absolvovala som kurzy ako Komunikačná bedňa, Rodinná doska, Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby, Práca s rodinou v rozvode, Krízovú intervenciu pre školy či výcvik v Terapii hrou a vo Filiálnej terapii. V najbližšom období ma čaká absolvovanie ďalších kurzov a výcvikov, ktoré mi umožnia osobnostný a profesionálny rozvoj. Myslím, že je veľmi dôležité venovať sa ako deťom, tak aj rodičom, ktorí zohrávajú významnú úlohu v živote jedinca a značne prispievajú k jeho zdravému všestrannému vývinu.

    Menu