Mgr. Ivana Mikulová

Mgr. Ivana Mikulová

psychologička, poverená zastupovaním riaditeľky SČSPP Rajec

Niečo o mne

Štúdium psychológie som úspešne ukončila v roku 2015 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. O rok neskôr som si dokončila dvojročné doplňujúce pedagogické štúdium. Po ukončení štúdia som svoju profesijnú dráhu začala ako psychológ/vychovávateľ v špecializovanom centre pre osoby s autizmom. V SCŠPP pracujem od augusta 2017 ako psychológ. Zaoberám sa diagnostikou, poradenstvom pre rodičov a deti, prácou v terénne a terapeutickou činnosťou. Počas svojho pôsobenia v SCŠPP som absolvovala výcvik Terapia hrou, základný kurz v metóde EEG Biofeedback, a školenie Woodcock – Johnson International Edition, ktorým sa aktívne venujem. Zároveň som absolvovala školenia so zameraním na možnosti diagnostiky vzťahovej väzby,  rodinná doska, využitie projektívnych terapeutických nástrojov v praxi, kresba domov – projektívny terapeutický nástroj a  intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami. V auguste 2020 som ukončila vzdelávanie Krízová intervencia na školách. V blízkej budúcnosti sa plánujem naďalej osobnostne rozvíjať absolvovaním ďalších zaujímavých kurzov a výcvikov.