Mgr. Jana Jančová

Mgr. Jana Jančová

recepcia Žilina

Kontaktujte nás

    Niečo o mne

    Vyštudovala som sociálnu pedagogiku na UMB Banská Bystrica. V  roku 2004 som sa zúčastnila výcviku Dotyková terapia, ktorý viedla americká lektorka Neera Paine. Mám absolvovaný aj výcvikový program PRIDE, Bazálna stimulácia 1 a 2. Niekoľko rokov som pracovala v Návrat, o.z. ako sociálna pracovníčka pri sanácií rizikových rodín. Zároveň som bola koordinátorkou Klubu náhradných rodín Žilina a laická poradkyňa pre náhradné rodiny. Skúsenosti s deťmi v náhradnej starostlivosti a deťmi s postihnutím som získala aj ako profesionálny náhradný rodič. Pôsobím ako lektorka vzdelávacieho programu Dotyková terapia, poskytujem poradenstvo pre rodiny v kríze. Od roku 2013 pracujem v SCŠPP Žilina ako administratívny pracovník na recepcii.

    Ponúkané terapie