Mgr. Jana Mihová

Mgr. Jana Mihová

psychologička

Niečo o mne

Štúdium jednoodborovej psychológie som ukončila v roku 2021 na Katolíckej Univerzite v Ružomberku. Počas štúdia som sa zaujímala a venovala oblasti detskej psychológie. Absolvovala som doplňujúce pedagogické štúdium, zapájala som sa do dobrovoľníckych aktivít prostredníctvom organizácie Úsmev ako dar. Aktuálne pracujem ako psychológ a venujem sa psychodiagnostike detí. V rámci terénnych skupinových programov navštevujem základné, stredné a materské školy. Súčasne sa venujem poradenstvu našim klientom a ich rodičom. Absolvovala som odborné vzdelávania/workshopy v oblasti zadržiavania detí, vývinu citových vzťahov, porúch príjmu potravy, workshop – rodinná doska. V budúcnosti plánujem absolvovať výcvikový kurz Sandplay a ďalšie vzdelávania, ktoré budú prospešné pre osobný a profesijný rozvoj, a samozrejme prínosné pri práci s klientom.