Mgr. Sabina Klinovská

Mgr. Sabina Klinovská

špeciálna pedagogička

Niečo o mne

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Niekoľko rokov som pracovala ako špeciálny pedagóg na rôznych základných školách, kde som sa venovala prevažne deťom s poruchami učenia, ale aj deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchou aktivity a pozornosti a inými druhmi postihnutia a oslabenia. Momentálne študujem v Bratislave na UK rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Špeciálne kvalífikácie, školenia

V SCŠPP v Rajci sa venujem predovšetkým špeciálnopedagogickej diagnostike, poradenstvu, terénnej činnosti v MŠ a v ZŠ, ale aj individuálnym terapiám a korekciám pre deti s poruchami učenia a narušenou komunikačnou schopnosťou. Mojou snahou a túžbou je v spolupráci s celým tímom profesionálov v SCŠPP pomôcť Vám a Vašim deťom. Odborný, ľudský, ohľaduplný, trpezlivý a láskavý prístup je samozrejmosťou.