Autizmus – máme dieťa s autizmom a čo ďalej?

Autizmus – diagnóza, po ktorej sú rodičia často bezradní a nevedia na koho sa obrátiť.

Našim cieľom je prostredníctvom stretnutí umožniť rodičom zoznámiť sa s ďalšími rodičmi s podobným príbehom, otvoriť priestor na získanie informácii a ponúknuť možnosť klásť otázky a spoločne nachádzať odpovede.

Ponúkame stretnutia sú zamerané na:

 1. získanie základných teoretických informácii
 • Čo je autizmus?
 • Ako sa prejavuje?
 • Čo si môžeme všímať, ako môžeme reagovať?
 • Možnosti diagnostiky a terapie.
 1. Ako pracovať s dieťaťom v domácom prostredí?
 • Ako vybrať vhodnú hračku a hru?
 • Ako postupovať pri hre s dieťaťom?
 • Ako zvyšovať a zlepšovať schopnosti dieťaťa?
 • Ukážky pomôcok
 • V prípade záujmu možnosť vyrobiť si vlastné pomôcky, prípadne priniesť vlastné pomôcky a hry na ukážku
 • Možnosť vyskúšať si prácu s konkrétnou pomôckou
 1. Zhrnutie
 • Otázky a odpovede
 • Spätná väzba

V prípade záujmu je možné zaoberať sa na jednotlivých stretnutiach konkrétnymi požiadavkami rodičov ako aj po dohode realizovať väčší počet spoločných stretnutí.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.