POSLÚCHAJ MA JAZÝČEK

POSLÚCHAJ MA JAZÝČEK

POČET STRETNUTÍ: 4 stretnutí / 1 vyučovacia hodina

VEK:  3 – 4 roky

CIEĽ: hravou formou posilniť svaly tváre, pier a jazyka (potrebné pri vyvodzovaní správnej výslovnosti), stimulovať verbálnu praxiu (koordináciu presných pohybov artikulačných orgánov), poukázať na správny spôsob dýchania (zamedziť plytkému dýchaniu) a rozvíjať výslovnosť hlások materinského jazyka. Možnosť individuálnej konzultácie s rodičom každého dieťaťa.

OBSAH:

  • oromotorické cvičenia,
  • nácvik správneho dýchania,
  • prípravné cvičenia zamerané na vyvodzovanie hlások,
  • artikulačné cvičenia zamerané na všetky hlásky materinského

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.