Správanie

Správanie

  • Má dieťa problémy v správaní?
  • Zažívate obdobie vzdoru?
  • Správa sa agresívne?
  • Uteká z domu, chce zažiť dobrodružstvo?
  • Klame?
  • Je šikanované?

Ako Vám vieme pomôcť?

  • Úvodná diagnostika odborníkom
  • V prípade potreby odporúčanie diferenciálnej diagnostiky
  • Konzultácia k výsledkom diagnostiky
  • Vypracovanie správy a odporúčaní pre výchovný/vzdelávací proces

Možnosť absolvovať terapiu po konzultácii s odborníkom

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.