Tajomstvo kníh – Čítanie s porozumením

Tajomstvo kníh – Čítanie s porozumením

POČET STRETNUTÍ: 4 stretnutí / 1 vyučovacia hodina

VEK: 4. ročník

CIEĽ: naučiť žiaka vyhľadávať podstatné informácie  v texte. Prostredníctvo skupinovej práce rozvíjať u žiakov čitateľské zručnosti, prácu s textom a pochopenie jeho významu.Možnosť individuálnej konzultácie s rodičmi v priestoroch školy.

OBSAH:

  • analýza úrovne čitateľských zručností
  • práca s neznámym textom (využitie novinových článkov, odborných textov)
  • vyvodzovanie hlavnej myšlienky
  • práca s inštrukciami ukrytými v texte.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.